Ungdommar og ordførar Anita Riskedal i Hjelmeland kommune.

Anne Bratthammer (t.v) og Joel Nag (t.h) frå ungdomsutvalet, saman med ordførar i Hjelmeland og nestleiar i Ryfylkerådet, Anita Riskedal. Her under Karrieredagen i Stavanger 3. januar 2024.

Ungdomsprosjekt får midlar frå Sparebanken Vest

Ryfylke IKS har fått 1 500 000 kroner i prosjektmidlar frå Sparebanken Vest Agenda Vestland. Desse midlane vil bidra til å vidareutvikle Sommarjobben.no og til å arrangere ein årleg møteplass for ungdom i Ryfylke.

Under Karrieredagen i Stavanger 3. januar 2024 lanserte dei unge sjølv første skritt i satsinga: sommarjobben.no.

Representantar frå ungdomsutvalet i Ryfylke, Sondre Hebnes frå Suldal og Anne Bratthammer frå Strand, møtte sjølv opp i Sparebanken og argumenterte for prosjektet sitt – og blei altså høyrt.

No skal det jobbast vidare med å etablere ein alumni for å byggje bru mellom framtidige arbeidstakarar og potensielle arbeidsgjevarar, og for å skape grunnlag for gode nettverk mellom desse. Ein slik alumni har som føremål å halde kontakten med unge ryfylkingar som er ferdig med ungdomsskule/vgs og får seg utdanning og arbeidspraksis.

– Målet er at denne arenaen skal halda unge oppdatert på kva som skjer i Ryfylke og kva dei unge tek seg til heime og ute.

Dette seier Anne Bratthammer, medlem av ungdomsutvalet.

Årleg møteplass for ungdom
På ein årleg møteplass for ungdom kan arbeidsgivarar i Ryfylke presentere seg for kvarandre og dei unge – spesielt dei som er i utdanning eller opparbeider seg praksis i og utanfor regionen.

Målet med arrangementet er mellom anna å presentera fleire sommarjobbar og traneestillingar for unge ryfylkingar, men det blir også mat, drikke, god musikk og kulturinnslag. Arrangementet skal etter planen gjennomførast innan påske 2024.

Ordførar i Hjelmeland og nestleiar i Ryfylkerådet, Anita Riskedal er glad for løyvinga.

– Banken viser veg og det forpliktar til å fokusera på unge si rolle i utvikla regionen vår, seier Riskedal.

Tusen takk til Sparebanken Vest Agenda Vestland som er med å styrkja denne viktige satsinga i Ryfylke!